Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Kiphuis in Noord Deurningen

De kottersplaats Kiphuis in Noord Deurningen is na het overlijden in 1850 van de laatste bewoner afgebroken. Ruim 100 jaar later, in 1958, bouwt Gerard Zwiep op nagenoeg dezelfde plaats een nieuw woonhuis met het adres Penninksbrugweg 1.
De bewonersgeschiedenis gaat terug tot ca. 1630 in welk jaar Nn Kiphúijs wordt geboren. Zijn ouders zijn niet bekend. Hij trouwt ca.1659 met Nn.
Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend:
1. Gerrijd (Geert) Kiphuijs, zie hierna.
2. Hendrik Kiphuijs geb. ca. 1670 overleden op 4 augustus 1715. Hij trouwt ca. 1700 met de vrouw van zijn overleden broer Geert Kiphuijs. In het overlijdensregister van Denekamp wordt hij Kip-Hindrik genoemd.

Gerrijd Kiphuijs x ~1660 Nn…

1. Gerrijd (Geert) Kiphuijs is erfopvolger, geboren ca. 1660 en trouwt ca. 1690 met Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berend Gerrijdsen (zoon van Gerrijd) Kiphúijs, zie hierna.
2. Geertken Gerrijdsen Kiphuijs geb. ca. 1699. Zij gaat op 30-1-1724 in Denekamp (NG) in ondertrouw met Jan Rötgers geb. ca. 1694 in Noort-Deúringen.
Als Geert Kiphuijs in 1699 overlijdt hertrouwt de moeder Kiphuis-Nn in ca. 1700 met Hendrik Kiphuis, de broer van Geert Kiphuijs. Zie nr. 2 1e alinea.
Uit dit 2e huwelijk worden geboren:
3. Geertruijd Hindriksen Kiphuijs geb. ca. 1703; zij gaat op 21-3-1728 in Denekamp (NG) in ondertrouw met Berend Gerrijdsen Bussink geb. 1698 op het erf Bossink (Bossem) in Lattrop en gaan wonen op het Olde Morsink in Lattrop.
4. Nn Kiphuijs geb ca. 1706, begraven op 26-1-1710.
5. Hermken Kiphuijs geb. ca. 1710, trouwt op 30-5-1735 in Denekamp (NG) met de weduwnaar Hinderik (Henric) Gerritsen (zoon van Gerrit), een familienaam wordt niet vermeld. Hindrik was eerder getrouwd met Hermken Lucassen, dochter van Lucas, geen achternaam.

Vuurstedengeld 1682 Kiphuis, p = arm

Vuurstedengeld 1682: Kiphuis, p (= arm)
Zoutgeld 1694 Kip Geert, pp = zeer armZoutgeld 1694: Kip Geert, pp (= zeer arm)

Berend Kiphúijs x ~1693 Geese Scholten Geerts…

1. De oudste zoon Berend Gerrijdsen (ook Geert) is geb. ca. 1693 en erfopvolger op Kiphuijs.
Hij trouwt op 07-3-1723 in Denekamp met Gesina (Geese) Gerrijdsen Scholten Geerts op het gelijknamige erf daarna Smoes, aan de Brekkelerveldweg in Breklenkamp.
Vermeldingen in de trouwboeken:
Ondertrouw NG Ootmarssum: 7-3-1723 Berent Gerritsen Kiphuis Gese Scholten Nordeuringen Brecklenkamp getr. tot Degenkamp
Trouw NG Denekamp: 7 maart 1723 - en na 3 proclamatiën getrouwt Berend Gerrijdsen Kiphuijs j.m. uijt Noort-Deuringen en Geese Gerrijdsen Schulten j.d. uijt Breckelenkamp

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Kiphuijs, zie hierna.
2. Susanna Kiphuijs ged. 19-3-1733, overleden voor 1748.RC trouwboek Denekamp 7-3-1723 Berend Gerrijdsen Kiphúijs en Geese Gerrijdsen Schúlten
3. Maria Kiphuijs, ged. 11-12-1736, overleden voor 1748.
4. Jenneken Kiphuijs, ged. ~1738, overleden na 1748.
5. Geertruida Kiphuijs, ged. 17-8-1740, overleden na 1771, trouwt ca. 1770 Gerrit Olde Aveskamp geb. ca. 1740 en overleden na 1771.
6. Lambertus Kiphuijs, ged. 14-8-1744, overleden voor 1748.
Volkstelling 1748: Berent Kip, kinderen Jan en Jenneken boven 10 jaar, Geertruyt onder 10 jaar.
Geese overlijdt voor 1748 en Berend na 1748.

Jan Kiphuijs x ~1752 Ale Wigger…

1. Jan Kiphuijs, zie 1 hierboven, wordt erfopvolger op Kiphuijs. Hij is geboren ca. 1724 en trouwt ca. 1752 met Adelheidis (Ale) Wigger, ged. 3-8-1721 op het Olde Bonke in Lattrop.
Uit dit huwelijk worden geboren:
1. Gesina (Geze) Kiphuis, zie hierna.
2. Janna Kiphuis, ged. 16-03-1757. Zij trouwt op 3-9-1789 in de RC kerk in Denekamp met Gerardus Fransen geb. ca. 1759. Tekst in trouwboek: September [1789] 3 contraxerunt matrimonium Gerardus Fransen et Joanna Kiphuis, testes G.J. Meilink et Joannes Alderink.
RC doopboek Ootmarssum 3-8-1721Gerardus is overleden na 1799 en Janna op 8-4-1812 in Dorp Denekamp Sub. No.. Aangifte: Berend Lutters oud 45 jaar smit en Hermanus Meilink oud 25 jaar kuiper, beijde wonende in het Dorp Denekamp en nabuuren van de overledene, overleden Dorp Denekamp Sub. No..
3. Bernardus Kiphuis, ged. 20-12-1762, van hem is verder niets bekend.
Volkstelling 1748: Berent Kip, kinderen Jan en Jenneken boven 10 jaar, Geertruyt onder 10 jaar.
Gesina overlijdt voor 1748 en Berend na 1748.

Gesina Kiphuis x ~1776 Evert IJland…

1. Gesina Kiphuis, zie 1 hierboven, wordt erfopvolgster op Kiphuijs. Zij trouwt 1e ca. 1776 met Everhardus (Evert) IJland (noemt zich IJland en Kiphuis), geboren op IJland in Noorddeuringen, ged. 16-7-1751 RC in Denekamp.
Uit dit huwelijk worden geboren:
1. Berendina IJland, zie hierna.
2. Berend Jan Kiphuis, ged. 27-1-1781, ongehuwd overleden op 9-9-1850 in Noorddeuringen 115 Kiphuis. Hij is landbouwer en kleermaker en de laatste Kiphuis op dit plaatsje (huisnummer 115) en overlijdt ongehuwd op 9-9-1850 oud 69 jaar. In 1832 bezit hij een huisperceel groot 0.03.30 ha. en daarnaast een stuk bouwland groot 0.04.40 ha.
3. Gertruida IJland, ged. 25-9-1784, verder onbekend; waarschijnlijk ongehuwd overleden voor 1806.

Voor 1811 is het gebruikelijk dat de man de naam van de vrouw of van het erf aanneemt, hier dus Kiphuis. Hiervan wordt afgeweken, wat een zeldzaamheid mag worden genoemd. De 1e twee kinderen worden in de burgerlijke stand Kiphuis en IJland genoemd. Van het 3e kind Gertruida is geen overlijdensakte bekend, dus waarschijnlijk overleden voor 1806.
Berend Jan Kiphuis, ongehuwd broer van Jan Evert, blijft op het Kiphuis waar hij in 1850 overlijdt en het oude boerderijtje wordt daarna afgebroken want het komt op de landkaart van 1860 niet meer voor.

Evert overlijdt in 1787, waarop Gesina Kiphuis op 17-4-1788 hertrouwt met 2e Johannes (Jan) Mensink (behoudt zijn naam), geb. in Mander en ged. op 9-1-1747 RC in Ootmarsum.
Uit dit 2e huwelijk van Gesina worden geboren:
4. [half] Joannes Everardus Mensink (ook genaamd Kiphuis), ged. 27-9-1789.RC trouwboek Denekamp 17-4-1788 Joannes mensink en Gesina Kiphuis
5. [half] Joannes Hen-ricus (Jan Hendrik) Mensink (ook ge-naamd Kip, ged. 26-1-1793. Hij trouwt op 24 april 1822 met Euphe-mia Alberink, geboren in Beuningen en ged. 22-6-1792 RC in Denekamp. Jan Hendrik overlijdt in Noord deurningen nr. 120 op 17-1-1851 en zijn vrouw Euphemia op huisnr. 114 op 18-11-1860.
6. [half] Gerardus Joannes (Gerrit Jan) Mensink (ook genaamd Kiphuis), ged. 22-10-1796. Hij overlijdt ongehuwd op 10-4-1821 te Noord deurningen 87 oud 24 jaar.

Naar oud gebruik dienen de kinderen later onder de Kiphuis in de burgerlijke stand te worden ingeschreven; het wordt echter Mensink. Geze Kiphuis overlijdt hier op 18-3-1831, oud 77 jaar en Jan Mensink op 2-10-1833 oud 86 jaar. De aangifte van overlijden van Jan wordt gedaan door: Jannis Silderjans oud 60 jaren landbouwer en Lambertus Mollink oud 41 jaren landbouwer, beide naburen van den overledenen.

Berendina IJland x 1811 Jannes Zwiep…Kadasterkaart 1832 Kiphuis Noord Deurningen

1. Berendina IJland, de oudste dochter is gedoopt op 27-1-1778 en trouwt op 22-11-1811 in de RC kerk in Denekamp met Johannes (Jannes) Zwiep (geb. Swiepink). Jannes is geboren op het erf Swijp in Noord Deurningen en ged. op 25-3-1775 in Denekamp. Hij is een zoon van Joannes (Jan/Jannes) Mensink (noemt zich Swiepink) en de weduwe Janna Kuijper die eerder getrouwd was met Jan Swijp. Hij wordt landbouwer en smid op een nieuwe boerderij met smederij naast Kiphuis. De naam van de boerenplaats wordt al snel Kip-smid.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna (Janna) Zwiep, geb. 29-3-1812 en ongehuwd overleden op 1-4-1870.
2. Johannes Everardus (Jan Evert) Zwiep, zie hierna.
In 1832 is hij eigenaar van de volgende percelen: huis en erf groot 0.06.50 en 3 stukken bouwland groot 0.41.90, 0.26.50 en 0.21.90 ha.. Jannes Zwiep overlijdt op 13-5-1844 oud 69 jaar en Berendina IJland op 13-2-1850 oud 72 jaar.

Jan Evert Zwiep x 1849 Anna Tijhuis…

2. Johannes Everardus (Jan Evert) Zwiep is geboren op 12-10-1814 op Kip-smid. Hij trouwt op 30-5-1849 met Anna Tijhuis geboren op 3-4-1824 op Koapman in Noord Deurningen.
Hij is hier landbouwer en grofsmid. Het smidsvak wordt uitgeoefend in een smederij veur ’n nieneind van de boerderij. (afgebroken ca. 1975)
Uit het huwelijk van Jan Evert en Anna worden 12 kinderen geboren:
1. Anna Zwiep geb. 12-9-1850, ongehuwd overleden 18-10-1879 Noorddeuringen 117 (Kip-smid).
2. Nn Zwiep levenloos geboren jongen 27-10-1852 Noord Deurningen 114 (Kip-smid).
3. Geertruida Zwiep geb. 26-3-1854 overleden 22-11-1897 in de Buurtschap Denekamp, trouwt op 3-11-1880 met Johannes Aveskamp geb. in 1849 in Denekamp.
4. Hendrika Zwiep geb. 13-7-1856 ongehuwd overleden 16-2-1887 Noord Deurningen 111 (Kip-smid).
5. Johannes Zwiep, zie hierna.Gerardus (Graadsoom) Zwiep Noord Deurningen 1867-1940
6. Nn Zwiep levenloos geboren jongen 7-11-1860 Noord Deurningen 117 (Kip-smid).
7. Gezina Zwiep geb. 16-2-1862, overleden 27-1-1864 idem.
8. Maria Zwiep geb. 15-7-1863 overleden 5-5-1865 idem.
9. Aleida Zwiep geb. 20-1-1865, trouwt 7-7-1890 Bernard Heinrich Warburg uit Emsbüren.
10. Maria Zwiep geb. 13-3-1866, overleden 29-5-1866 Noord-Deuringen 98 (Kip-smid).
11. Gerardus (Graads-oom) Zwiep geb. 16-6-1867, ongehuwd over-leden op 27-12-1940 73 jaar.
12. Maria Zwiep geb. 8-1-1869, overleden 22-6-1869 Noord-Deuringen 99 (Kip-smid).

Anna Tijhuis overlijdt hier op 12-8-1876 oud 52 jaar en Jan Evert Zwiep op 10-5-1881 oud 66 jaar.

Johannes Zwiep x 1885 Maria Bloemen…

5. Johannes Zwiep, de oudste zoon, wordt erfopvolger op Kip-smid. Evenals zijn vader is hij landbouwer en grofsmid. Hij is geboren op 15-11-1858 en trouwt op 13-5-1885 met Maria Bloemen geb. 23-8-1855 in Noord Deurningen.
Uit dit huwelijk worden 9 kinderen geboren:Geertruida Maria Zwiep (Zr. Berchmans) Noord Deurningen 1896-1973
1. Johanna Gerharda Zwiep geb. 5-8-1886, trouwt op 31-5-1911 met Johannes Bernardus Laarhuis geb. 7-5-1890 op het gelijknamige erf in Lattrop, erfopvolger op Ahuis.
2. Johannes Hermannus Zwiep, zie hierna.
3. Nn Zwiep levenloos geboren jongen 21-12-1889 Noord Deurningen 111 (Kip-smid).
4. Gradus Bernardus (Gerard) Zwiep geb. 27-4-1891, trouwt op 13-10-1922 met Johanna Hendrika Krake geb. 26-6-1903 op Krake in Lattrop.
5. Gezina Maria Zwiep geb. 9-6-1893 treedt in het klooster onder de naam Hermana. Zij overlijdt op 21-4-1796 in Baarn.
6. Maria Hendrika Zwiep geb. 17-4-1895, overleden 29-4-1895 oud 12 dagen.
7. Geertruida Maria (Trui) Zwiep geb. 13-9-1896, wordt kloosterzuster in Oldenzaal onder de naam Berchmans en overlijdt daar op 25-10-1973.
Johannes Zwiep 1858-1927 smid en Maria Bloemen 1855-1933 Kip-smid Noord Deurningen8. Hendrikus Bernardus (Bernard) Zwiep, geb. 28-8-1898, trouwt op 13-1-1926 in Weerselo met Maria Aleida Vrielink van Vrielman en vestigt zich in Oldenzaal.
9. Franciscus Stephanus (Frans) Zwiep, geb. 3-9-1900 trouwt op 8-7-1931 met Anna Maria Josephina Oude Maatman geboren in 1907 bij de Lemseloseschool. Zij vestigen een fietsenwinkel aan de Ootmarsumse-straat in Oldenzaal.

Johannes Zwiep overlijdt op 14-12-1927 oud 69 jaar en Maria Bloemen op 18-11-1933 oud 78 jaar.

Johannes Hermannus Zwiep x 1923 Gezina Maria Kuipers…

2. Johannes Hermannus Zwiep is erfopvolger op Kip-smid, geb. op 1-12-1887. Hij trouwt op 12-6-1923 met Gezina Maria Kuipers geb. 1896 op Loman nu Hewelt in Noord Deurningen.
Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren:
Gerard, Truus, Jo, Marietje, Santje, Annie, Jan en Sientje.Johannes Hermannus Zwiep 1887-1968 en gezina Maria Kuipers 1896-1975 op Kip-smid in Noord Deurningen

Gerard trouwt met Marietje Kuiper van het erf Damhuis. Truus is erfopvolgster op Kip-smid en trouwt in 1964 met Hennie Zwiers uit Weerselo. Begin jaren ’80 van de vorige eeuw verlaten zij Kip-smid en kopen de verderop aan de Westerveldweg gelegen boerderij Maatman van de familie Bosch in Denekamp. Jo trouwt met Johan Nijhuis in De Lutte. Marietje trouwt met Egberink in De Lutte. Annie trouwt met Gerard Beldhuis. Jan trouwt met Marietje Ensink van Oude Schildman en begint een nieuwe smederij met handel in tractoren en landbouwmachines aan de overkant van de weg. Sientje trouwt met Herman Baalhuis van het Olde Voskamp in Noord Deurningen en zij bouwen tijdens de ruilverkaveling een nieuwe boerderij aan de Lattropperstraat in Lattrop.

Fotogalerij:

 Kinderen Zwiep-Bloemen op Kip-smid Noord Deurningen

 Foto’s van de kinderen Zwiep-Bloemen:

1. Johanna Gerharda *1886, 2. Johannes Hermannus 3. Gradus Bernardus (Gerard) 4. Gezina Maria (Sina) zr Hermana 5. Geertruida Maria (Trui) zr. Berchmans 6. Hendrikus Bernardus (Bernard) en 7. Franciscus Stephanus (Frans).

Familie Zwiep-Kuipers op Kip-smid Noord DeurningenFamilie Zwiep-Kuipers op Kip-smid Noord Deurningen…

1 Johannes Hermannus Zwiep 1887-1968
2 Gezina Maria Kuipers 1896-1975
3 Jo Zwiep (x Johan Nijhuis 1932-2018)
4 Sientje 1937-2015 (x Herman Baalhuis Lattrop 1931-2005)
5 Marietje Zwiep (x Egberink De Lutte)
6 Santje Zwiep ongehuwd
7 Jan Zwiep 1927-1987 (x Marietje Ensink geb olde Schildman ND)
8 Gerard Zwiep (x Marietje Kuiper geb Damhuis ND)
Truus Zwiep (x 1964 Hennie Zwiers Weerselo)
10 Annie Zwiep (x Gerard Beldhuis Deurningen)

Leegstaande boerderij Kip-smid met aangebouwd woonhuis foto 2018

Van de voormalige smederij is geen foto beschikbaar.

De boerderij in deze staat is gebouwd in 1900, het aangebouwde woonhuis ca. 1939.

De boerderij Kip-smid…

In 1810 bouwt Johannes Zwiep een nieuwe boerderij annex smederij op een stuk grond naast Kiphuis, dat al eigendom is van de familie Zwiep. Hij trouwt er met Berendina IJland geboren op het naastgelegen Kiphuis. In 1900, 90 jaar later, vindt de 1e grootschalige verbouwing  van de boerderij plaats door de kleinzoon Johannes Zwiep die in 1885 trouwt met Maria Bloemen. In de  sluitsteen, niet meer leesbaar, staan de initialen van beiden; JZ en MB en in de beide hoekstenen het jaartal 19 en 00.
In 1922 wordt door diens zoon Hermannus Zwiep het vooreind van de boerderij verbouwd. In de voorgevel het jaar 1922 maar dit is onzichtbaar. Net voor de 2e wereldoorlog bouwt hij aan de voorkant een nieuw woongedeelte, haaks op de boerderij, dat inmiddels ook alweer 80 jaar oud is.
De oorspronkelijke smederij heeft een afmeting iets kleiner dan de boerderij. In het voorste deel de smederij en daarachter een kalverstal. De inmiddels ca. 165 jaar oude smederij is afgebroken in 1975, een foto hiervan is tot op heden niet gevonden.
De laatste bewoonster is Truus Zwiep die hier geboren is; zij trouwt in 1964 met Hennie Zwiers uit Weerselo. In 1981 kopen zij de boerderij Maatman en verlaten Kip-smid.
Sindsdien staat de boerderij met woonhuis leeg.

Schema bewoners Kiphuis en Kip-smid…

Nn Kiphuis x ~1659 Nn
1 Gerrijd (Geert) Kiphuijs, erfopvolger
2 Hendrik Kiphuijs *~1670 +1715

   1 Gerrijd (Geert) Kiphuijs *~1690 x ~1690 Nn
   1 Berend Gerrijdsen Kiphúijs, erfopvolger
   2 Geertken Gerrijdsen Kiphuijs *~1699 x Jan Rötgers ~1694

   Nn x 2e Hendrik Kiphuijs zie 2 hierboven
   3 Geertruijd Hindriksen Kiphuijs, x 1728 Berend Gerrijdsen Bussink *~1698 Bossem Lattrop
   4 [half] Nn Kiphuis ~~ 1706 +1710
   5 [half] Hermken Kiphuis ~~1710 x 1735 Hindrik Gerritsen *~1703 Noord Deurningen,
      weduwnaar van Hermken Lucassen

      1 Berend Gerrijdsen Kiphuijs ~1693->1748 x 1723 Gesina Gerrijdsen (Geese) Scholten Geerts
      1 Jan Kiphuijs, erfopvolger
      2 Susanna Kiphuijs 1733-<1748
      3 Maria Kiphuijs 1736 -<1748
      4 Jenneken Kiphuijs 1738->1748
      5 Getruida Kiphuijs ~1740 +>1771, x~1770 Gerrit Olde Aveskamp
      6 Lambertus Kiphuijs 1744-<1748

         1 Jan Kiphuijs ~~ 1724 x ~1752 Adelheid (Ale) Wigger ~1721 Olde Bonke in Lattrop
         1 Gesina (Geze), zie hierna
         2 Janna Kiphuis ~1757 +1812 x 1789 Gerardus Fransen *~1759
         3 Bernardus Joannes Kiphuis ~1762

            1 Gesina (Geze) Kiphuis ~1754 x 1e ~1776 Everhardus (Evert) IJland ~1751-<1788
            1 Berendina IJland 1778, erfopvolgster
            2 Berend Jan Kiphuis ~1781-+1850 ongehuwd
            3 Getruida IJland ~1784

            Gesina (Geze) Kiphuis x 2e Johannes (Jan) Mensink ~1747 Mander +1833
            4 [half] Joannes Everardus Mensink nu Kiphuis ~1789
            5 [half] Joannes Henricus (Jan Hendrik) Mensink nu Kiphuis, x 1822 Euphemia Alberink 1792-1860
            6 [half] Gerardus Joannes (Gerrit Jan) Mensink nu Kiphuis, 1796-1821 ongehuwd

               Berendina IJland 1778-1750 x 1811 Johannes (Jannes) Zwiep 1775-1844
               1 Johanna (Janna) Zwiep 1812-1870 ongehuwd
               2 Johannes Everardus (Jan Evert), erfopvolger

                  2 Johannes Everardus (Jan Evert) Zwiep 1814-1881 x 1849 Anna Tijhuis 1824-1876
                  1 Anna Zwiep 1850-1879 ongehuwd
                  2 Nn Zwiep levenloos geboren jongen 1852
                  3 Geertruida 1854-1897 x 1880 Johannes Aveskamp 1849-
                  4 Hendrika Zwiep 1856-1887 ongehuwd
                  5 Johannes Zwiep, erfopvolger
                  6  Nn Zwiep levenloos geboren jongen 1860
                  7 Gezina Zwiep 1862-1864 oud bijna 2 jaar
                  8 Maria Zwiep 1863-1865 oud bijna 2 jaar
                  9 Aleida Zwiep *1865 x 1890 Bernard Heinrich Warburg
                  10 Maria Zwiep 1866-1866 oud 2.1/2 maanden
                  11 Gerardus Zwiep 1867-1940 ongehuwd
                  12 Maria Zwiep 1869-1869 oud 5 maanden

                     5 Johannes Zwiep 1858-1927 x 1885 Maria Bloemen 1855-1933
                     1 Johanna Gerharda 1886-1968 x 1911 Johannes Bernardus Laarhuis
                     2 Johannes Hermannus Zwiep, erfopvolger
                     3 Nn Zwiep levenloos geboren jongen 1889
                     4 Gradus Bernardus (Gerard) Zwiep 1891-1968 x 1922 Johanna Hendrika Krake 1903-1972
                     5 Gezina Maria (Sina) Zwiep 1893-1976 ongehuwd
                     6 Maria Hendrika Zwiep 1895-1895 oud 12 dagen
                     7 Geertruida Maria (Trui) Zwiep ongehuwd 1896-1973
                     8 Hendrikus Bernardus (Bernard) 1898-1970 x 1926 Maria Aleida vrielink 1898-
                     9 Franciscus Stephanus (Frans) 1900-1967 x 1931 Anna Maria Josephina Oude Maatman

                        2 Johannes Hermannus Zwiep 1887-1968 x 1923 Gezina Maria Kuipers 1896-1975
                        1 Gerard Zwiep x Marietje Kuiper
                        2 Truus Zwiep erfopvolgster x Hennie Zwiers
                        3 Jo Zwiep x Johan Nijhuis
                        4 Marietje Zwiep x Egberink
                        5 Santje Zwiep
                        6 Annie Zwiep x Gerard Beldhuis
                        7 Jan Zwiep x Marietje Ensink
                        8 Sinie Zwiep x Herman Baalhuis