Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Fam Molendijk-Bakker Breklenkamp

Jan Molendijk en Aleida Bakker met zoon Harm Hendrik op Brookman in Breklenkamp (Foto ca. 1888)
Jan Molendijk en Aleida Bakker met zoon Harm Hendrik op Brookman in Breklenkamp (Foto ca. 1888)

Jan Molendijk, geb. Breklenkamp 2 (Molendijk) 14 maart 1820, landbouwer op Brookman, † Breklenkamp 25 (Brookman) 6 dec. 1901, zn. van Jan Molendijk en Jenne Brookman, tr. Denekamp 2 nov. 18541 Aleida Bakker, geb. Hohenkorben (Nordhorn, Hanover) 15 nov. 1835, † Breklenkamp 25 (Brookman) 6 april 1909, dr. van Berend Bakkers en Fenna Broekman.
Uit dit huwelijk:
1. Fenne Molendijk, geb. Breklenkamp 27 (Brookman) 18 aug. 1862, † ald. 27 juni 1901.
2. BerendinaMolendijk, geb. Breklenkamp 27 (Brookman) 29 dec. 1873.
3. Harm Hendrik Molendijk, geb. Breklenkamp 27 (Brookman) 21 dec. 1876, Landbouwer op Brookman, † Breklenkamp 27 (Brookman) 9 juli 1955, tr. Weerselo 2 okt. 19032 Johanna Bolk, geb. Weerselo 3 april 1873, † Breklenkamp 27 (Brookman) 15 juli 1956, dr. van Jan Hendrik en Zwenna Hannink.                

Harm Hendrik Molendijk en Johanna Bolk op Brookman Breklenkamp

1. Huwelijksacte Denekamp 1854 nr 30
2. Huwelijksacte Weerselo 1903 nr 29

N.B.: De huidige bewoner van het erve Brookman, Harm Hendrik Molendijk, is een achterkleinzoon van bovengenoemde Jan Molendijk.

Doorkijk schuren Molendijk op erve Brookman  Breklenkamp

Doorkijk schuren Molendijk op erve Brookman  Breklenkamp