Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Familie Lansink-Peters Tilligte

Lansink Gerrit Jan (GetJaan) en Peters Gezina (Sina)
 
Lansink Gerrit Jan (GetJaan) en Peters Gezina (Sina)
Gerrit Jan Lansink, geb. Reutum 13 juli 1855, Landbouwer, † Tilligte 43 (oude Boomhuis/Kniep) 8 juli 1943, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 12 juli 1943, zn. van Hendrikus en Anna Drost, tr. Denekamp 5 juli 18781 Gezina Peters, geb. Oud Ootmarsum 5 (later nr 3) 19 jan. 1853, † Tilligte 43 (oude Boomhuis/Kniep) 1 aug. 1937, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 4 aug. 1937, dr. van Johan Anton Bernard en Phenna Margaretha (Euphemia) Steffens.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Lansink, geb. Tilligte 43 (oude Boomhuis/Kniep) 4 aug. 1879,2ged. Tilligte (RK Kerk HH Simon & Judas) 4 juli 1879, Ten tijde van trouwen: dienstbode, † Lattrop (Brook-Herm) 7 maart 1957, begr. Lattrop (RK kerkhof) 11 maart 1957, tr. Denekamp 10 mei 19053 Herman Bruns, geb. Dorp Denekamp 180 26 mei 1869,4ged. RK Kerk H Nicolaas Denekamp 26 mei 1869, Landbouwer/dagloner, † Lattrop (Brook Herm) 2 juli 1940, begr. Lattrop (RK kerkhof) 6 juli 1940, zn. van Jannes en Susanna Gesina Meiners.
2. Maria Lansink, geb. Tilligte 43 (oude Boomhuis/Kniep) 3 april 1881, ged. Tilligte (RK Kerk HH Simon & Judas), † Tilligte 12 (oude Lankamp/Arendsen) 11 dec. 1969, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 15 dec. 1969, tr. Denekamp 13 mei 19045 Bernardus Roelofs, geb. LATTROP 30 (Roelofshuis) 20 sept. 1866, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 20 sept. 1866, Klompenmaker, † Tilligte 12 (oude Lankamp/Arendsen) 14 jan. 1950, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 18 jan. 1950, zn. van Gerardus en Anna Gezina Wigger.
3. Geertruida Lansink, geb. Tilligte 43 (oude Boomhuis/Kniep) 1 april 1883, ged. Tilligte (RK Kerk HH Simon & Judas), † Volthe (Weerselo) 19 juni 1952, begr. Rossum (RK kerkhof) 23 juni 1952, tr. 1e Weerselo 2 okt. 19086 Hendrikus Arendsen, geb. Volthe omstr. 1854, Koopman/Winkelier, † Volthe, zn. van Antonij en Geziena Roesthuis en wedr. van Hendrika Maria Weustink; tr. 2e Weerselo 26 mei 19317 Gerhardus Johannes Bergman, geb. Volthe 18 febr. 1881, Landbouwer, † Volthe 25 febr. 1959, begr. Rossum (RK kerkhof) 1 maart 1959, zn. van Jan Hendrik en Janna Lesger.
4. Zuzanna Lansink, geb. Tilligte 43 (oude Boomhuis/Kniep) 13 aug. 1886, ged. Tilligte (RK Kerk HH Simon & Judas), † Ootmarsum (Oldenzaalsvoetpad) 30 nov. 1976, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 4 dec. 1976, tr. Ootmarsum 30 juli 19128 Gerhardus Johannes Oude Weernink, geb. Ootmarsum 11 aug. 1877, Metselaar, † Ootmarsum (Oldenzaalsvoetpad) 9 aug. 1961, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 12 aug. 1961.
5. Hendrikus Lansink, geb. Tilligte 43 (oude Boomhuis/Kniep) 7 dec. 1888, ged. Tilligte (RK Kerk HH Simon & Judas), Landbouwer, † Tilligte 43 (oude Boomhuis/Kniep) 29 okt. 1916, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 2 nov. 1916.
6. Bernardus Lansink, geb. Tilligte 43 (oude Boomhuis/Kniep) 3 dec. 1890, ged. Tilligte (RK Kerk HH Simon & Judas), † Tilligte (oude Boomhuis/Kniep) 9 juni 1956, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 13 juni 1956, tr. Denekamp 12 april 19299 Johanna Aleida Beijerink, geb. Tilligte (Kupersboer) 23 mei 1903, † Tilligte (Kniep) 24 dec. 1993, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 29 dec. 1993.
7. Gezina Lansink, geb. Tilligte 43 (oude Boomhuis/Kniep) 2 juni 1893, ged. Tilligte (RK Kerk HH Simon & Judas) 3 juni 1893, † Tilligte (Steggersboer) 31 juli 1973, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 4 aug. 1973, tr. Denekamp 3 maart 191610 Albertus Bernardus Voskamp, geb. Tilligte (Steggersboer) 9 april 1859, Landbouwer, † Tilligte (Steggersboer) 5 sept. 1934, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 9 sept. 1934, wedr. van Johanna Weenders.
8. Euphemia Leida Lansink, geb. Tilligte 43 (oude Boomhuis/Kniep) 16 maart 1896, ged. Tilligte (RK Kerk HH Simon & Judas), † Klein Agelo (Timmusweg 4) 23 jan. 1982, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 27 jan. 1982, tr. Denekamp 19 april 192911 Bernardus Johannes Droste, geb. Klein Agelo (Timmusweg) 1 nov. 1894, Landbouwer, † Klein Agelo (Timmusweg 4) 3 dec. 1979, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 6 dec. 1979, zn. van Bernard en Maria Gesina Telgenkamp en wedr. van Hendrika Keupink op Maathuis.
9. Gradus Johannes Lansink, geb. Tilligte 43 (oude Boomhuis/Kniep) 26 aug. 1899, ged. Tilligte (RK Kerk HH Simon & Judas) 26 aug. 1899, † Tilligte 43 (oude Boomhuis/Kniep) 9 juni 1900, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 12 juni 1900.
Notitie bij Gerrit Jan: Op 19 Maart 1879 ingeschreven in de Burgerlijke Stand van Tilligte, op erve 'oude Boomhuis', Tilligte No. 43, met zijn vrouw Gezina Peters en oudste dochter Johanna. Zij trekken in bij Hermannus Henricus (Jan Hendrik) Bossink, *26 Mei 1798, van beroep akkerbouwer. Jan Hendrik overlijdt, ruim een jaar later, op 1 Mei 1875 op de leeftijd van bijna 77 jaren.
Jan Hendrik Bossink was getrouwd op 27-04-1827 te Denekamp met Gezina Veldscholte geboren op oude Busscher in Tilligte op 28-08-1785 en overleden op 'oude Boomhuis' op 12-07-1860). Het huwelijk bleef kinderloos. Jan Hendrik hertrouwt (oud 62 jaar) op 31 Januari 1861 met Anna Drost Groot Agelo (Drost), geboren 9 augustus 1823. Zij overlijdt op 2 April 1910, op het 'oude Boomhuis', inmiddels 'Kniep' geheten. Ook dit huwelijk bleef kinderloos. Zij was eerder weduwe van Hendrikus Lansink.
In 1861 waren de volgende personen inwonend: 1. Berendina Braakhuis (dienstmeid), geb. 18 Mei 1927 in de Gemeente Tubbergen. Zij overlijdt op het 'oude Boomhuis' op 18 December 1860, ruim 5 maanden na Gezina Veldscholte. 2. Gerardus Loman (dienstknecht), geboren 12 April 1838. Van hem is verder niets bekend. Op 11 Maart 1868 wordt ingeschreven, afkomstig uit Tubbergen,: Hendrikus Wassink (knecht), geboren in Tilligte T39 'de Keijser' op 20 Juli 1848. Op 12 mei 1869 vertrekt hij weer naar Tubbergen.
Kortom: Gerrit Jan Lansink en Gezina Peters trekken op 19 Maart 1874 naar het 'oude Boomhuis', later 'Kniep'. Hier wonen dan nog Hermannus Henricus (Jan Hendrik) Bossink oud 75 jaar en zijn 2e vrouw Anna Droste, oud 51 jaren.
Notitie bij Johanna: Kniep Jannoa of Brook Jannoa.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Geboorte acte Johanna Lansink Tilligte 04-08-1879
Nummer 57
Op heden den vijfden der maand Augustus des jaars een duizend acht honderd negen en zeventig, verscheen voor ons Gerrit Willem Hoogklimmer Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Denekamp, Provincie Overijssel, Gerrit Jan Lansink Oud vierentwintig jaren, landbouwer wonende te Denekamp (Tilligte) geadsisteerd door twee getuigen, de eerste genaamd Fransiscus Josephus Hendrikus Hampsink oud een en zeventig jaren, bakker wonende te Denekamp en de tweede Hendrikus Johannes Hampsink oud drieëndertig jaren, bakker wonende te Denekamp dewelke ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoote Gezina Peters, zonder beroep wonende te Denekamp op den vierden dezer maand des voormiddags te half elf (10:30) ure, ten zijnen huize, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Johanna.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt, die na gedane voorlezing is geteekend door ons, den Comparant en de getuigen.
G J Lansink
FJH Hampsink GW Hoogklimmer
HJ Hampsink
Notitie bij Herman: Brook Herm. Herman werd al op jonge leeftijd door zijn tante als pleegkind in huis opgenomen. In welk jaar en op welke leeftijd is niet bekend.
Omdat het huwelijk van zijn tante Hermina Bruns met Harm Hendrik Oortman kinderloos bleef, trouwde haar neef Herman Bruns uit Denekamp met Johanna Lansink (Kniep) uit Tilligte in op erve Brook Herm-Hendrik.
Notitie bij de geboorte van Herman: Geboorte acte Herman Bruns Dorp Denekamp 26-05-1869
Nummer 44
Op heden den zesentwintigsten der maand Mei des jaars een duizend acht honderd negen en zestig, compareerde voor ons Theodorus Verhoeven Wethouder
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Denekamp, Provincie Overijssel, Jannes Bruns oud vijfenveertig jaren, dagloner wonende te Denekamp geadsisteerd door twee getuigen, de eerste genaamd Lambertus Kok oud vijfenvijftig jaren, landbouwer wonende te Denekamp en de tweede Johannes Smeink oud vijfendertig jaren, klompenmaker wonende te Denekamp dewelke ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoote Gesina Meinders zonder beroep wonende te Denekamp Wijk Dorp Denekamp op den zesentwintigsten dezer maand des voormiddags te vijf ure, ten zijnen huize, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Herman.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt, die na gedane voorlezing is geteekend door ons en den Comparant, verklarende de beide getuigen hunne namen niet te kunnen schrijven als hebbende het schrijven niet geleerd.
J Bruns Th. Verhoeven
 Notitie bij Maria: Gezina Lansink, zuster van Maria, woont van 1907 tot aan haar trouwen in 1916 met Bernardus Voskamp (Steggersboer) in op het oude Lankamp.
Maria Ribbert (dochter van Bennie en Lies Groeneveld) ging haar op zondagavond ophalen, zittend in een rolstoel, om met haar te gaan wandelen.
Notitie bij de geboorte van Bernardus: Doopgetuigen: Gerardus Roelofs en Henrica Wigger.
Notitie bij Geertruida: Weduwe van Hendrikus Arendsen.
Notitie bij Hendrikus: Weduwnaar van Hendrika Maria Weustink.
Notitie bij Zuzanna: Naar Tilligte folio 150. Werkzaam geweest als dienstmeid bij weduwnaar Bernard Voskamp-Steggershuis/Steggersboer in Tilligte.
Notitie bij het huwelijk van Gerhardus Johannes en Zuzanna: Na de Lagere School werkte zij mee in de huishouding en op de boerderij... van 1901-1910.
Vanaf Februari 1910 tot September 1912 is zij dienstbode bij de familie Voskamp (Steggersboer) waar haar zuster Gezina in 1916 zal trouwen met de weduwnaar Albertus Bernardus Voskamp.
Op 9 September 1912 vertrekt zij naar het tegenwoordige Oldenzaalsvoetpad in Ootmarsum.
Notitie bij Hendrikus: ‘Het Volk' 1 november1916.
Het betreft de 27-jarige ongehuwde landbouwer Hendrik Lansink geboren 7 december 1888 te Tilligte op huisnummer 43, ‘Kniep' voorheen ‘oude Boomhuis'. Hij is het 4e kind (van 8) en oudste zoon van Gerrit Jan (GetJaan) Lansink geboren 1855 in Reutum en Gezina Peters geboren 1853 op ‘Wönner' in Oud Ootmarsum.

Gerardus Johannes (Gerard) Niehoff1, later bekend als ‘tuffelkönning', vertelt in november 1990 aan J. Blokhuis en H. Asma hierover het volgende.
Eens is bij de Dinkel in de Ottershagen Hendrik Lansink (Kniep) uit Tilligte doodgeschoten. Hij en zijn maat2 waren in de buurt van de Duitse grens bezig met een wastobbe vol smokkelwaar. De Dinkel had daar toen nogal wat bochten en op verschillende plaatsen langs de oever stonden wilgenbosjes, zodat de kuip steeds vast kwam te zitten. Daardoor waren beide mannen onophoudelijk in de weer met behulp van lange stokken de kuip drijvende te houden. Op een gegeven moment kregen enkele kommies-soldaten, die bij de ‘Hoogboer' (de boerderij is inmiddels afgebroken) met verrekijkers stonden te speuren, de beide mannen in het vizier. Ze hebben toen enkele waarschuwingsschoten gelost waarop de beide smokkelaars aan de haal gingen. Toen ze daarna gericht schoten is ‘Kniep-Hendrik' in zijn been getroffen. Zijn maat is ongedeerd de grens over gekomen. Op mensen aan de andere kant van de grens mochten ze niet schieten. Hendrik is na een poos opgehaald met een boerenwagen. Dat ging natuurlijk met horten en stoten over de slechte wegen van toen. Onderweg, dicht bij de boerderij van Busscher waar mijn vrouw Hanna vandaan kwam en waar hij voorlopig naar toe gebracht zou worden, is hij overleden tengevolge van het vele bloedverlies. Was er snel deskundige hulp geweest, dan had Lansink het hoogstwaarschijnlijk wel overleefd.
Toen na dit gebeuren de kommies die geschoten had werd bedreigd, greep de pastoor van Tilligte3 in en verkondigde dat de kommies alleen maar zijn plicht had gedaan. Trouwens de betreffende kommies-soldaat had helemaal niet de bedoeling de man dood te schieten, hij schoot immers op de benen. Wel is hij daarna overgeplaatst, ook al om eventuele wraakacties tegen hem te voorkomen.
Noten.
1 Gerard Niehoff is in 1902 geboren op het ‘Snieder-Berend' in Lattrop, zoon van Everardus Bernardus Niehoff (1872-1942) en Femia Maria Alberink geboren op 'Koohuis' in Lattrop (1871-1962). In 1916 was Gerard nog maar 14 jaar en hij zal het verhaal later gehoord hebben van zijn toekomstige vrouw Hanna Busscher die afkomstig was van het ‘Busschershuis' in Tilligte.
2 Onbekend.
3 R.W.J. Peters (5e pastoor)
Notitie bij het overlijden van Hendrikus: Kniep Hendrik. Hij was bezig met het smokkelen van spek over de Duitse grens. Hij werd aangehouden, probeerde te vluchten en werd neergeschoten. Hendrik is omgekomen door een pistoolschot afgevuurd door een kommies-soldaat. Hij is begraven op Allerzielendag.
Notitie bij Bernardus: Kniep Bennad. Naar Tilligte folio 42.
Notitie bij Gezina: Kniep Sina. Voorafgaand aan haar huwelijk in 1916 was Gezina vanaf 1907 werkzaam als dienstmeid bij haar zuster Maria en Bernardus Roelofs, Tilligte 12 (oude Lankamp/Arendsen). Naar Tilligte folio 127.
Notitie bij de geboorte van Gezina: Doopgetuigen: Bernardus Peters en Maria Nijhuis beiden uit Ootmarsum. Pastoor J. Leisink.
Notitie bij Albertus Bernardus: Voorafgaand aan haar huwelijk in 1916 was haar zuster Suzanna hier werkzaam als dienstmeid van Februari 1910 tot September 1912.
Notitie bij de geboorte van Euphemia Leida: Doopgetuigen: Gerardus Borggreve uit Tilligte en Maria Peters uit Ootmarsum. Pastoor J. Leisink.
Notitie bij Bernardus Johannes: Weduwnaar van Hendrika Keupink op Maathuis.
Notitie bij de geboorte van Gradus Johannes: Doopgetuigen: Henricus Drost uit groot Agelo en Maria Kortink uit Tilligte. Pastoor van Rooijen.
Bronnen:
1. Huwelijks acte 1878 nr 19
2. Geboorte acte 1879 nr 57
3. Huwelijksacte Denekamp 1905 nr 9
4. Geboorte acte Denekamp 1869 nr 44
5. Huwelijksregister Denekamp 1904 nr 13
6. Huwelijksakte Weerselo 1908 nr 34
7. Huwelijksakte Weerselo 1931 nr 11
8. Huwelijksregister Ootmarsum 1912 nr 7
9. Huwelijksacte Denekamp 1929 nr 2
10. Huwelijksregister Denekamp 1916 nr 2
11. Huwelijksacte Denekamp 1929 nr 4
 
Slotopmerking:
U zult zich afgevraagd hebben hoe de familie Lansink aan de bijnaam ‘de Kniep' komt. Dat zit zo: GetJaan had vergunning voor het houden van een eendenkooi. Eenden waren er genoeg in de Ottershagen en hij had er een mooie bijverdienste aan. Een eendenkooi is in het Twents een ‘kniepe'… vandaar!
Foto boavneand ‘de Kniepe' Tilligte met schuur en tuffelkoel
 
Foto boavneand ‘de Kniepe' Tilligte met schuur en tuffelkoel