Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Erf Damhuijs in Lattrop

In 1983 werd door Hannes Pikkemaat de bewoner Bernard Snoeijink van dit erf door hem nog Damhuis genoemd. Wat maar aangeeft hoe de aloude erfnamen nog ingesleten zijn. Ook heden ten dage worden nog steeds oude namen gebruikt om aan te geven wie bedoeld wordt. Hopelijk slijt deze oude gewoonte niet zodat we toch nog binding houden met de aloude erven in onze directe omgeving. Er is getracht de bewonersgeschiedenis van dit eeuwenoude erf met behulp van oude documenten te ontrafelen.

Verklaringen: * is geboren, ~met datum is gedoopt. † is overleden, ~met jaartal is circa, < is voor, > is na.

Waar staat het Damhuijs?Hottingerkaart 1773-1794

Op een detail van de Hottingerkaart (afb. rechts), die samengesteld is tussen 1773 en 1794, zien we dit erf omcirkeld. Dit erf op het Lutke Disserolt wordt anno 2014 bewoond door Lies Snoeijink-Oude Vrielink met dochter Ingrid en man Theo Bossink. 

Het erf heeft gedurende de laatste ca. 380 jaar verschillende bewoners gekend. O.a. Dam, Damhuijs, Britsen, Schutten, ten Brink, Arents, Lumman, Molendijk, Berg en Snoeijink.

 

De oudst bekende bewoners…

Vuurstedenregister Lattrop 1675In het Schattingsregister van 1475 wordt dit erf niet genoemd, evenmin 126 jaar later in het verpondingsregister van 1601. In het Vuurstedenregister anno 1675 (afb. hierboven) wordt voor het eerst melding gemaakt van Albert Dam met de vermelding pauper (arm) en hij heeft geen vuurstede, althans hij wordt hiervoor niet aangeslagen. Deze Albert Dam is de oudst bekende bewoner van het Damhuijs. (zie Generatie I).

Albert Dam x ~1638 NN (Generatie I)

In het trouwboek van Neuenhaus vinden we de eerste aanwijzing van Dam(huijs) in Lattrop. Op 14 november 1669 gaat Geesjen ten Damhuijs, dochter van Lattruppe, in ondertrouw met Jan Hartgerink uit Hilten. De vader van Geesjen wordt hier niet vermeld; evenmin de moeder.We mogen aannemen dat de hierboven Albert Dam de vader is van Geesjen (ook Gese) en de stamvader is van deze familie Damhuis. Voor vervolg Gese zie I hieronder. Gese, waarschijnlijk de oudste dochter van Albert, is geboren ca. 1639, volgens vermelding in het trouwboek van Neuenhaus: Angabe für geboren: 'ca....1639'. Dat houdt in dat Albert ca. 1638 is getrouwd en dat hij is geboren ca. 1610. Over de herkomst van Albert is niets bekend.

In het Nederduits Gereformeerde trouwboek van Ootmarssum vinden we 3 kinderen Damhuijs van Lattrippe en in het Ortsfamilienbuch van Neuenhaus de eerder genoemde Gese Damhuis.

Deze 4 kinderen zijn: (Volgens het trouwboek zijn Jenneken, Lúbbert en Aeltien afkomstig uit Lattrop en derhalve ook kinderen van Albert).

1. Gese ten Damhuijs ~1639, zij gaat dus op 14 november 1669 in Neuenhaus in ondertrouw met Jan Hartgerink in Hilten. ‘Jan Hartgerinck, Soone van Sael. Geert Hartgerinck van Hilten, ende Geesjen ten Damhuis, Dochter van Lattruppe’.

2. Jenneken ten Damhúijs *~1641. Zij trouwt 28 juli 1667 met de weduwnaar Lambert Alerts in Tillighte (Salland op Velt Berent). Jenneken is dan al weduwe en woont in Lattrop maar het is niet bekend wie haar 1eman was. Als Lambert in 1675 overlijdt hertrouwt Jenneken nog hetzelfde jaar met de weduwnaar Harmen Leferink en trekt bij hem in op het erf Leferink in Lattrop dat op korte afstand ligt van haar geboortehuis.

3. Lúbbert ten Damhúijs (zie Generatie II), *~1650.

4. Aeltien ten Damhuijs *~1648. Zij trouwt op 9 november 1676 met Berent Harmsz Bosschinck en trekt bij hem in op het erf Bossink in Lattrop, nu Bossem.

De geboortejaren zijn bij benadering aangegeven want voor 1676 zijn hierover geen gegevens opgeschreven. Geboortejaar van Gese (1) wordt vermeld in het trouwboek van Neuenhaus.

Lúbbert ten Damhúijs x Geesken Jansz ten Tijhúijs (II)

Lúbbert ten Damhúijs (zie 3 hierboven) is de enige zoon en daarom naar oud gebruik erfopvolger. Hij trouwt op 30 december 1677 (afb. rechts) Nederduits Gereformeerd in de Grote Kerk in Ootmarssum met Geesken Jansz ten Tijhúijs uijt Noort-Deúrninge.

Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren:NG trouwboek Ootmarssum 30 december 1677

1 Jan ~08-09-1678, hij overlijdt voor 30-08-1685 want dan wordt weer een zoon ‘Jan’ genoemd.

2 Gese ~12-10-1679. Als oudste kind wordt zij de erfdochter. Zie Generatie III.

3 Jenneken ~26-02-1682. Zij trouwt op 24 juni 1708 met de weduwnaar Jan Arents en trekt bij hem in op het erf ‘Kotten’ in Tilligte.

4 Hendrikjen ~04-11-1683.

5 Jan ~30-08-1685.

6 Aaltjen ~22-01-1688. Zij trouwt op 26 juli 1711 met Jan Schutte in Tilligte.

7 Janna ~09-03-1690.

8 Adelbertus (Albert) ~27-08-1692. Albert trouwt op 7 december 1721 met de uit Recke (Pruissen) afkomstige Adelheid Rijke en ze gaan wonen in Ootmarssum (‘in civile’ of ‘in de Stad’). Uit dit huwelijk worden 9 kinderen geboren. Dan overlijdt Adelheid in 1737 en Albert hertrouwt op 30 maart 1738 met Gertruij Steggink afkomstig uit Nutter. Uit dit huwelijk 2 kinderen. Eén van deze kinderen uit het 1e huwelijk, David Johannes Alberts Damhuijs, vertrekt ca. 1750 naar Steggerda in Friesland en trouwt daar in Peperga met de uit Steggerda-Overburen afkomstige Grietjen Peters. Achterkleinzoon Timothei Petrus (Tiesse) Damhuis trouwt in 1864 in Oldemarkt (in de kop van Overijssel)met Hendrika Riesewijk uit Oldemarkt. Uit dit huwelijk 13 kinderen. Eén van deze kinderen, Bernardus, geboren 13-10-1869 in Oldemarkt trouwt in 1899 in Oldemarkt met Susanna Albertha Kroeze uit Steenwijkerwold en het echtpaar vestigt zich eerst in Steenwijkerwold, dan in Gronau en daarna in Losser. Uit dit huwelijk worden tussen 1900 en 1925 17 kinderen geboren en 102 kinderen noemen hen opa en oma.

Gese ten Damhuijs x Harmen Jansz Britsen (III)

NG doopboek Ootmarssum 12 october 1679

Gese ten Damhuijs is NG gedoopt op 12 october 1679 in de Grote Kerk in Ootmarssum (afb. rechts). Op 31 december 1702 trouwt zij, oud 23 jaar, in dezelfde kerk met ca. 32 jarige weduwnaar Harmen Jansz Britsen, herkomst nog onbekend. Hij noemt zich Damhuijs. Harmen overlijdt 4 jaar later waarop Gese op 28 november 1706 hertrouwt met 28-jarige Berent Schutten uit Tilligte; ook hij noemt zich Damhuijs.

Uit het 1e huwelijk:

1 Gesina ~11-05-1704. In de Volkstelling van 1748 is zij ongehuwd en inwonend bij de familie van haar zuster Hermken. Haar beroep is kloppe; soms wordt dit ook aangeduid als G.D., wat ‘Geestelijke Dame’ betekent.

Uit het 2e huwelijk:

2 Hermannus ~02-09-1708 en † voor 1734.

3 Hermken Damhuijs ~ ca. 1710. Zij wordt de erfopvolgster omdat haar oudere zuster Gesina ongehuwd blijft en haar broer Hermannus overleden is als zij gaat trouwen, zie Generatie IV.

4 Ale ~ ca. 1712. Ale trouwt op 03-11-1737 met de 27-jarige Berent ten Brink wonende op het Olde Brookhuijs of Broekmans Lijftucht in Brecklenkamp. Dit eeuwenoude boerderijtje staat nu bekend als het Aureolus theater.

Hermken Damhuijs x Henrick ten Brink (Generatie V)

Hermken Damhuijs staat niet in de het doopboek van Ootmarssum vermeld.

Zij trouwt, 28 jaar oud, op 22 augustus 1734 Roomsch Catholijck in de grote Kerk van Ootmarssum met de 26-jarigen Henrick ten Brink, afkomstig van het erf Olde Brookhuijs of Broekmans Lijftucht in Brecklenkamp. Naar oud gebruik noemt hij zich ook Damhuijs.

Uit dit huwelijk:

1 Gesina ~14-05-1735. Zij trouwt in 1765 met Bernardus Koehorst uit Noord Deurningen en ze gaan daar wonen op het erf Iland.

2 Joanna ~19-02-1737. Zij trouwt in 1760 met de weduwnaar Jan Rekers in Tilligte. Van 1760-1764 wonen zij op het 'Olde Scholte Lubberink' dat gelegen heeft tegenover Lubberman. In 1764 overlijdt Jan Rekers en wordt hun dochter Joanna geboren. Joanna, de moeder, hertrouwt in 1764 met Evert Wolbers uit Noort Deuringen en ze gaan dan wonen op het Roelofs Bakhuis.

Henrick ten Brink overlijdt in 1739 waarop Hermken Damhuijs nog datzelfde jaar, 23 augustus, hertrouwt met de 27-jarige Berent Arents uit Frenswegen (Pruissen). Ook hij noemt zich Damhuijs. Uit dit 2ehuwelijk van Hermken worden 6 kinderen geboren:

3 Hermannus Henricus (Hermen) ~05-09-1740 Zie Generatie V

4 Gerrid Jan ~ ca. 1742. Hij trouwt in 1769 met Enne Munnekes en vertrekt naar waarschijnlijk Noord Deurningen.

5 Joannes ~07-09-1743. Hij trouwt in 1787 met Maria Oorthuis uit Brekkelenkamp. Zij gaan wonen op het ‘Roelofs Bakhuis’ in Lattrop aan de huidige Breemorsweg, nu bewoond door de familie Peters. De laatste Damhuis op dit erf was Herman Damhuis ook wel genaamd ‘Roolbaks Herman’. Ook een andere Herman Damhuis, beter bekend als Kost-Herman, heeft een vader die afkomstig is van dit erf. Dus Herman en Herman waren neven.

6 Henricus ~09-10-1746.

7 Hermannus ~20-11-1749. Hij trouwt in 1777, oud 27 jaar, met Gese Morshuis (ook Morsink) uit Nordeuringen onder Denekamp. Zij gaan in Lattrop wonen op het Scholte Lubberink Bakhuis aan de tegenwoordige Horstweg, bewoners heden fam. Scholte Lubberink. Achterkleinzoon Johannes Damhuis vertrekt naar Tilligte 38a (Baks).

8 Maria ~ ca. 1749. Zij trouwt in 1782 met de weduwnaar Joannes Rotgers uit Lattrop.

Hermen Damhuis x Christina Masselink (V)

Hermannus Henricus (Hermen) Damhuis (nu wordt de naam zonder ‘j’ geschreven), is als eerstgeboren zoon erfopvolger en trouwt oud 24 jaar op 18 november 1764 met de in Mander geboren Christina Masselink (afb. rechts).

De 5 kinderen uit dit huwelijk zijn:RC trouwboek Ootmarssum 18-11-1764

1 Hermannus Henricus ~11-09-1765

2 Bernardus ~17-02-1769

3 Anna Maria ~20-12-1772

4 Bernadina ~14-08-1775 (zie Generatie VI)

5 Gerrardus Joannes ~08-11-1778. Hij trouwt in 1809 met Geertruida Reerink.

Normaal gesproken zou de eerstgeborene, in dit geval Hermannus Henricus erfopvolger worden. Later blijkt dat dochter Bernadina erfopvolgster wordt. Wellicht zijn de 1e 3 kinderen vroegtijdig overleden. Aangezien er geen overlijdensregister werd bijgehouden, bestaat hierover geen informatie.

Bernadina Damhuis x Hermen Molendijk (VI)

Bernadina Damhuis wordt de erfopvolgster op het Damhuis. Zij trouwt op 21 augustus 1794 in Neuenhaus met Henricus of Hermen Molendijk (geboren Lummen) en trekt bij haar in op Damhuis. Hier worden ook hun 3 kinderen geboren, de 1e 2 worden in Neuenhaus gedoopt, het 3e kind RC in Ootmarsum:

1 Adolphus Lodovicus (Adolf) Molendijk (zie Generatie VII) *20-07-1796. Tekst volgens doopboek: KB Neuenhaus Ecclesia Katholica Anno 1796 20. Julii baptizatus est Adolphus Ludovicus Lumman, filius legitimus Henrici Lumman et Bernardinae Damhus conjugum, patrini fuerunt praenobilis dominus Hermannus Otto D. Bentinck ac praenobilis domina Sophia von Haxhausen quorum loco infantem levavit praenobilis donus Ferdinandus Josephus Schilgen. [gez.] Minister A.J. Wiedenbrück

2 Franciscus Ludovicus Paulus (Frans) Molendijk *16-11-1798. Tekst volgens doopboek: Taufpaten: Franciscus de Haxhausen, Sophia de Benting. Osnabrück KB. Nr. 03-08/001Ao 1798 die 16ta Novembris baptizatus est Franciscus Ludovicus Paulus, filius legitimus Henrici Lumman sive Möllendiek et Bernadinae Damhus conjugum, patrini fuerunt D. Franciscus de Haxhausen et D. Sophia de Benting nata de Haxhausen, quorum loco infantem levavit D. N.N. Langel. Hij trouwt met Johanna Luttikhuis en vertrekt naar Losser.

3 Joannes Bernardus (Jan Berend) * 25-04-1801. Hij overlijdt in 1825 ongehuwd.
Hendrik overlijdt in 1801 en Bernardina heeft daarna een relatie met een onbekende man. Hieruit wordt geboren:
4 Hendrika * ca. 1809. Zij komt voor in het naamsaannemingsregister van 1812, echter… geen doopinschrijving in Ootmarssum gevonden. (update 05-10-2019)
In 1795 werd Holland bezet door Franse troepen van Napoleon Bonaparte. De Hollanders worden verschillende staatkundige wijzigingen opgelegd, zoals een huisnummer, het kadaster, de Nationale Militie en een vaste achternaam. De mannen mochten bij trouwen naar het erf van de bruid niet meer deze erfnaam aannemen. Dat was sinds honderden jaren zo gegaan. Er was veel weerstand tegen deze maatregel maar er viel niet aan te ontkomen.

We zien dan ook dat de naam Damhuis vanaf 1812 niet meer de officiële naam op dit erf is.

Adolf Molendijk x Maria Roling (VII)

Adolf Molendijk, de oudste zoon, wordt de erfopvolger op het Damhuis. Hij trouwt, oud 26 jaar, op 2 augustus 1822 met de 35-jarige weduwe Euphemia Maria Mauer-Roling uit Emsburen-Pruissen. Uit dit huwelijk wordt 1 zoon geboren: Willem Hendrikus *09-05-1822 (zie Generatie VIII). De moeder Euphemia Maria overlijdt in 1837 oud 50 jaar. Adolf hertrouwt in 1838 met de 31-jarige Anna Margaretha Oortman uit Breklenkamp. Uit dit 2e huwelijk wordt 1 dochter geboren; Euphemia Maria 03-03-1839 -de moeder overlijdt op dezelfde dag in het kraambed- en †07-06-1840.

4 Maanden later,  op 18-07-1839 hertrouwt Adolf voor de 2e keer met Maria Meinders oud 41 jaar. Zij is geboren op het Oude Tijscholten of Tijbaks in Lattrop (verdwenen). Uit dit laatste huwelijk worden geen kinderen geboren.

Adolf heeft in ruim 2 jaar 2 vrouwen en een dochter ten grave gedragen. Hij en zijn 3e vrouw blijven op het Damhuis wonen en zij overlijden daar resp. in 1857 en 1868.

Willem Molendijk x Helena Brinker (VIII)

Bidprentje Willem Hendrik Molendijk LattropWillem Hendrikus Molendijk trouwt, oud 25 jaar, op 3 maart 1848 in Denekamp met de 22-jarige Helena Maria Brinker uit Spelle (Pruissen). Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren:

1 Euphemia Maria (Dams Fen) *27-06-1849 (Generatie IX)

2 Johannes *16-11-1850. Hij wordt ‘Hoofd van de Openbare Lagere School in Hasselo’ en overlijdt daar ongehuwd op 5 september 1930.

3 Aleida *14-07-1852. Zij trouwt in 1882 met Gerardus Snoeijink *1843 op het Oude Leferink tegenover Wiggerskuper. Dit boerderijtje wordt later verplaatst(?) naar de plek waar Jan en Marie Beld-Masseling hebben gewoond.

4 Maria *16-04-1854. Zij gaat met Johannes mee naar Hasselo en overlijdt ongehuwd op 27 september 1950.

5 Frans Lodewijk Poulus *12-11-1855. Hij overlijdt ongehuwd op ‘Het Damhuis’ op 4 april 1878, oud slechts 22 jaren.

Euphemia Molendijk x 1. NN, x 2. Bernardus Berg (IX)Euphemia Maria Molendijk (Dams-Fen) op Damhuis in Lattrop

Euphemia Maria Molendijk (zie 1 hierboven) heeft in 1875 een onbekende relatie. Hieruit wordt een zoon geboren, Bernardus Molendijk *4 juni 1876.

Euphemia Maria of Dams Fen (foto rechts) trouwt in 1884 met Joannes Berg *1853 in Tubbergen. Uit dit huwelijk wordt 1 zoon geboren; Fransiscus Hendrikus Berg *26-05-1885, hij overlijdt ongehuwd op 04-04-1896. Bij dit huwelijk wordt Bernardus Molendijk gewettigd en krijgt de naam van zijn stiefvader ‘Berg’. Deze Bernardus Berg verlaat het ouderlijk huis, gaat naar Enschede en trouwt in 1904 met Hendrika Johanna Gorte en vertrekt naar Ootmarsum.

De ouders Hannes en Fen, dan 51 en 55 jaar oud, blijven op het boerderijtje. Na verloop van jaren kunnen ze het land en het vee niet meer bewerken. Ze worden, nog voor 1919, opgenomen in het gezin van haar zuster Aleida Molendijk en Gerardus Snoeijink op het Oude Leferink, later Beld. Hannes Berg overlijdt daar in 1919. Als Bernard Snoeijink en Hanna Arends in 1931 naar het Damhuis trekken gaat Dams Fen mee naar haar geboortehuis waar ze 2 jaar later sterft. De verhuizing van Fen hier naar toe gaat moeizaam. Omdat ze moeilijk loopt wordt ze op een ladder gelegd en door familieleden gedragen.

Generatie X

Er is nu geen erfopvolging uit Generatie IX op het Damhuis. In Generatie VIII zien we dat Aleida Molendijk trouwt met Gerardus Snoeijink (foto onder) en bij hem in trekt op het Oude Leferink dat ligt tegenover Wiggerskuper. Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren:

Graads Snoeyink en Lear Molendijk  op oude Leferink1 Johannes Bernardus (Bernard) *27-06-1884. Zie Generatie XI.

2 Gezina *22-10-1885. Zij trouwt in 1921 met Wilhelmus Hermanus Michorius, bankwerker en kolenhandelaar in Enschede.

3 Johannes (Hannes) *16-02-1887. Hij trouwt in 1921 in Losser met de daar in 1903 geboren Maria Fransisca Catharina van Attikum. Hij is onderwijzer in Lattrop, daarna Hoofdonderwijzer in Sint Isidorus-Hoeve waar hij in 1935 aan de gevolgen van een noodlottig ongeval overleed. Het had gevroren en er lag sneeuw, dus was het glad. Hannes kwam uit de kerk, gleed uit in de sneeuw en viel met zijn achterhoofd op de grond. Hij stond op en viel opnieuw. Kort daarop overleed hij aan de gevolgen hiervan.

4 Hermannus (Herman) *26-02-1889. Hij trouwt in 1913 met Rika Arends van de Smid en gaan wonen op de plek van wat later bekend zal worden als ‘Schilder-Gait’.

5 Maria Johanna *28-10-1890 en †11-01-1894.

6 Helena Maria (Marie) *26-07-1894. Zij trouwt met Bernardus Josephus ter Borg. Voorafgaande aan haar huwelijk is ze nog dienstbode op het Roelofshuis (Roolsboer) en VeldKaptein (Fox) in het Lattropperveld.

7 Maria Aleida (Leida) *27-06-1897. Leida trouwt in 1924 met Hendrikus Antonius Blokhuis uit Denekamp.

Bernard Snoeijink x Hanna Arends (XI)Bernard Snoeijink en Hanna Arends op Damhuis in Lattrop

Omdat Bernardus Berg het erf Damhuis verlaat, wordt neef Johannes Bernardus (Bernard) Snoeijink  zie 1 hierboven, erfopvolger. (foto rechts)

Hij trouwt in 1920 met Anna Maria (Hanna) Arends *1896 op de Lattropper smid, dochter van Antoon Arends (1862-1920) en Sien Leliefeld (1864-1936).

Uit dit huwelijk worden 12 kinderen geboren: (de 1e 6 kinderen worden geboren op het Oude Leferink en de laatste 6 kinderen op het Damhuis).

1 Elisabeth Anna Maria (Lies) *11-05-1921, zij trouwt met Johan Blokhuis van Wiggersbaks-Bertus of de Veldsnieder uit Lattrop en gaat naar Noord Deurningen.

2 Gerardus Antonius (Gerard) (zie Generatie XII)

3 Antoon *1924, trouwt met Ank Visser en vertrekt naar Zaandam.

4 Sientje *1926, trouwt met Herman Trienen naar Hengelo(O).

5 Marietje *1928, trouwt met Gerard Rolink uit Beuningen, naar Hengelo(O).

6 Franciscus Johannes (Frans) 1930-1985, trouwt met Mientje Rekers van het erf Geerman in Nutter; zij wonen in Ootmarsum.

7 Johannes Fransiscus (Jan) *17-08-1932 en †24-08-1932, 7 dagen oud.

8 Johannes Fransicus Maria (Jan) 1933-2010, trouwt met Jo Eertman, naar Denekamp.

9 Bernardus Hendrikus Johannes (Bennie) *1935, trouwt met Minie ter Horst uit Ootmarsum en gaan daar ook wonen.

10 Annie *1937, trouwt met Harrie Onderwater, naar Purmerend.

11 Agnes *1938, trouwt met Rinus Meupelenberg, naar Rotterdam.

12 Herman *1940, trouwt met Lies Beernink; zij wonen in De Lutte.

Generatie XII

Trouwfoto Gerard Snoeijink en Lies Oude Vrielink 1951 LattropGerardus Antonius (Gerard) Snoeijink (1922-1984)wordt als oudste zoon de erfopvolger op ‘Het Damhuis’. Hij trouwt in 1959 met Aleida Theresia (Lies) Oude Vrielink afkomstig van de Beekzijde uit Vasse. (foto links)

Uit dit huwelijk: Ingrid.

Generatie XIII

Ingrid Snoeijink trouwt in 1990 met Theo Bossink van de Laagseweg in Hezingen.

Uit dit huwelijk: Lars en Daan.

Slot…Schilderij in waterverf van het Oude Leferink Lattrop 1975

Albert vestigt zich ca. 1635 op de plaats wat daarna 'het Damhuijs’ zal gaan heten. Hij zal er een eenvoudig onderkomen hebben gebouwd en ontgint wat land bij zijn huisje. In het Vuurstedenregister van 1675 wordt bij hem vermeld: pauper, arm dus. Dit was niet ongewoon voor kleine akkerbouwers in die tijd. Er waren ook families die het nog slechter hadden; bij hen werd dan aangetekend: pauper pauper, zeer arm. Volgens dit register had hij zelfs geen vuurstede, laat staan een oven. Hij was wat men toen ‘landman’ noemde. Hij bewerkte zijn land en verhuurde zich waarschijnlijk per dag aan de boeren in de omgeving. Nee… het was geen vetpot. Schraalhans was gedurende lange tijd hier keukenmeester. Dat zal zo gegaan zijn tot Hermen Lumman (ook genaamd Möllendiek) het erf in het jaar 1800 gaat bewonen. Van hem staat vermeld dat hij ook tapper was. In slechte tijden kon hij zo dus nog wat bijverdienen. (Rechtsboven een schilderij van het 'oude Leferink' in 1975)

Het Damhuis of Sneuijman in Lattrop ca. 1955Van 1817 tot 1827 vinden kadastrale opmetingen plaats en worden de landerijen met gronden in kaart gebracht. De kotter Damhuis, zo wordt hij nog genoemd,  heeft dan de volgende bezittingen: huis en erf groot 2.20 are, 3 percelen bouwland samen groot 1 ha 94 are en 20 ca. en 2 percelen hooiland groot ha. 0.80.30. Samen bezit hij 2.80.00 hectare. Gedurende de laatste 180 jaar werden rondom het huis nog enkele percelen aangekocht. Nu is de grootte van het erf ca. 5.50.00 ha.. (Foto links: Het Damhuis of Sneuijman in 1955)

Ook na 1832 moesten de generaties zien te leven van wat het land en de kleine veestapel opbracht. Bernard Snoeijink was tevens klompenmaker, net als zijn vader Graads Snoeijink op het Oude Leferink. Zijn grootvader Jan Berend Snoeijink was daar schoenmaker. Zijn zoon Gerard Snoeijink was o.a. werkzaam bij een bedrijf dat werd ingehuurd door het  Waterschap.?