Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Busscher Breklenkamp

 

Familiegeschiedenis Busscher in Breklenkamp

In Breklenkamp kennen we oude erfnamen als Rotman, Lohuis, Brookman, Vos, Molendijk, Wassink, Nijhof, De Weerd, De Geurner, Scholten enz… Op slechts enkele erven wonen nog de nazaten van de oorspronkelijke bewoners. Rotman is nu Bergman, Lohuis is nog altijd Lohuis, Brookman is sinds ca. 1850 Molendijk, Vos is nu Molendijk, Warsink wordt nog altijd bewoond door Wassink, Nijhof wordt al langere tijd bewoond door de familie Peters. Vele van de huidige hervormde bewoners hebben voorouders van over de grens.  Familienamen die nu in Breklenkamp niet meer voorkomen zijn o.a. ten Brink op Olde Brookman, Seise nu Rademaker en Bosman op Grote Veldman. De naam Onsté is verdwenen en Scholten ook. Het aloude erf Busscher op het Veldkarspel in Tilligte ontkwam hier ook niet aan. Het is iets van alle tijden en het zal ook blijven doorgaan. Lambert Busscher uit Tilligte vertrekt in 1727 naar Breklenkamp; deze familienaam zal uiteindelijk uitsterven.

Geesken Mollendijck x 1711 Aelbert Warsinck…

1686 Mollendijck Geesken dv Geert Mollendijck en Trijne Breklenkamp 26-12-1686Geesken Mollendijck is gedoopt op 2e kerstdag 1686 als dochter van Geert Lucasz (noemt zich Mollendijck) geb. ca. 1650 (herkomst onbekend) en Trijne Mollendijck geb. ca. 1654. Zij gaat op 28 juni 1711 in de Grote Kerk in Ootmarssum in ondertrouw en trouwt op 15 juli daaropvolgend Nederduits Gereformeerd met Aelbert Warsinck, ged. 7 juli 1689 op het gelijknamige erf in Breklenkamp. Op de trouwdag is zij 4 maanden in verwachting van haar 1e kind.
Het erf Molendijk is van 1485 tot 1854 eigendom van, eerst het Gasthuis Ootmarsum, later aan de Kerk Ootmarsum. Het oude Mullendick ligt ca. 100 m1 westelijk, tussen de weg van Lattrop naar Lage en het Mullendick. Geesken kan hier van haar ouders en met toestemming van het Gasthuis Ootmarsum wonen en Aelbert trekt bij haar in.
Uit dit huwelijk worden 4 kinderen geboren: 1 Geesken Warsinck op 29 november 1711, 2 Catharina of Trijne op 4 februari 1714. Zij trouwt op 24 juni 1742 met Hinderik Ten Dam uit Ootmarssum. 3 Albert op 5 mei 1716 en 4 Aleida op 30 mei 1717. Moeder Geesken overlijdt in 1718 oud 32 jaar, vader Aelbert achterlatend met 4 jonge kinderen in de leeftijd van 7, 4, 2 en 1 jaar.
Aelbert Warsinck gaat op 13 november 1718 weer in ondertrouw en hertrouwt op 30 november Christina (Stine) Engbers geb. ca. 1693 op Goosink/Engbers (nu Oortman de Wever) in Breklenkamp. Zij is een dochter van Hendrick Harmsz (noemt zich Enghbertz) en Swenne Voet. Uit dit huwelijk worden 3 kinderen geboren. 4 [half]  Gesina Warsinck op 1-4-1720, 5 [half] Swenneken op 21-6-1722 en 6 [half]Jannes op 29-9-1723.
In het Hoofdgeldregister van 1723 wordt bij het Olde Mollendijk vermeld: “Arme verklaren sich, bidden sich om Godes wil’, evenals het Olde Nijhof, De Huiskes en De Vos. Ook de bewoners van deze 3 plaatsjes worden wel genoemd maar zijn zo arm dat ze zich tot God wenden om hulp. Er hoeft geen hoofdgeld te worden betaald.

Weduwe Christina Engbers x 1727 Lambert Busscher…Lambert Busscher 22-11-1691

Aelbert Warsinck overlijdt in 1727 waarop de weduwe Christina Engbers op 15 juni 1727 in ondertrouw gaat en op 29 juni 1727 hertrouwt met Lambert Busscher uit Tilligte.
Lambert is geboren in het Busschershuijs op het Veldkarschpel, gedoopt op 22 november 1691 in Ootmarssum (RC) en is een zoon van Henrick Encht, noemt zich Busscher, en Henrickjen Busscher geb. Egberts. Uit dit huwelijk worden 3 kinderen geboren:
Lambert Busscher en Christina Engbers 29-06-17271 Aelbertus of Aelbert Busscher gedoopt 30 mei 1728. Hij trouwt op 12 april 1757 met Joanna Vleerbus geboren ca. 1732 in Mander. Aelbert trouwt bij haar in en wordt landbouwer op Vleerbos. Uit dit huwelijk 3 kinderen: Henrica Vleerbos *1758, Lambertus *1765 en Egbertus *1769.
2 Henricus Busscher ged. 29 september 1730.  Zie hierna.
3 Gesina of Geesken Busscher ged. 28 december 1735. Zij trouwt op 1 maart 1767 het Henricus Bossink ged. 25 augustus 1732 en geboren op het erf Bossink, nu Bossem in Lattrop. Hij is een zoon van Jan Bossink en Geertjen Roelofs. Henricus wordt Landbouwer op Olde Grote Veldman later Eijerhuis in Breklenkamp. Dit plaatsje lag tegenover het Lutke Veldman en werd het laatst bewoond door Johannes Ruël, ook bekend als Eijer-Jens.  Uit dit huwelijk wordt in 1769 een zoon Hermannus geboren en in 1773 een dochter Christina. De ouders Lambert en Stiena worden in de Volkstelling van 1748 nog vermeld in het Meulendijks bakhuijs. Het is onduidelijk of zij vanaf het Oude Meulendijck hier naartoe zijn verhuisd of dat hier een verschrijving heeft plaats gevonden.

Na 1748 verlaat deze familie het Olde Molendijk en vestigt zich op het plaatsje Olde Lutke Veltman of Luttike Veldinks lijftugt dat toebehoort aan de familie Lutke Veltman op het gelijknamige erf in Breklenkamp.

Henricus Busscher x 1760 Gesina Schallinck…

Henricus (zie 2 hierboven) is de erfopvolger en landbouwer op het olde Lutke Veldman, trouwt op 4 mei 1760 met Gesina Schallinck * ca. 1735 plaats onbekend. In de overlijdens acte van haar zoon Harmen Busscher van 1834 wordt zij ook "Gesina Göttink" genoemd.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1 Albertus Busscher ged. 21 februari 1761.
2 Hermannus Busscher ged. ~1764, zie hierna.
3 Stephanus Busscher ged. 1 februari 1767.
In de Volkstelling van 1795 wordt vermeld: “Hindrik in Oude Lutke Velde vijf personen”, wat betekent dat zowel de beide ouders als de 3 kinderen dan nog in leven zijn.

Hermannus Busscher x 1793 Janna Lögten…Hermanus Busscher en Janna Luchtel 21-04-1793

Hermannus Busscher, wordt erfopvolger en trouwt op 21 april 1793 met Joanna of Janna Lögten geb. 1 oktober 1768 in Nordhorn-Bijmolt. Haar ouders zijn Geert Luchter en Aleid Leuverink. Haar naam wordt in de volgende jaren ook geschreven als; Lugters-Luchtel-Luchters en Leugten.
Op 28-10-1794 wordt een acte van lening opgemaakt voor de Vrederegter in Ootmarssum. Door: Jan Arend Wassink te Breklenkamp geleend.
Hottingerkaart 1773-1794 Aan: Harmen Busscher en zijn vrouw Janna Lögten te Breklenkamp.
Onderpand: N.a.v. een lening groot f. 300,-- is als onderpand gegeven twee dagwerk in Leopoldus van der Lippesmate bij het Groenveld, langs de Hoedemakersmaten met het einde aan den de Groeneveldssteege te Tilligte. Roijement op 29-10-1803. Het is mogelijk dat Lambert Busscher, de grootvader van Hermen, dit stuk grond uit een boedelscheiding heeft verkregen en aan hem vererfd is. De historie vermeld niet waar hij deze som geld voor gebruikt heeft.

Uit dit huwelijk worden 2 kinderen geboren: 1 Gesina Busscher *10-01-1794, zij trouwt in 1821 met Jan Hendrik Sombekke en trouwt bij hem in op het adres Boerschap Denekamp 50. 2 Gerardus Joannes Busscher, zie hierna. Moeder Janna overlijdt voor 1826 op het Olde Lutke Veltman oud <57 jaar en vader Hermen in 1834 oud 70 jaar. (links Hottingerkaart 1773-1794)

Gerardus Joannes Busscher x 1826 Susanna Adelheid Buxen…

Gerardus Joannes ged. 11 december 1796 wordt, als enige zoon, erfopvolger en trouwt in 1826 met Susanna Adelheid Buxen geb. 12 april 1800 in Nordhorn-Altendorf.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1 Hendrikus Busscher *14-9-1827 en ?25-6-1849 oud 21 jaar ongehuwd.
2 Johannes Bernardus Busscher *17-05-1829 en ?7-6-1833 oud 4 jaar.
3 Johanna Busscher *9-3-1831 en ?24-7-1833 oud 2 jaar.
4 Johanna Busscher *6-3-1834. Johanna blijft op het olde Lutke Veltman en trouwt in 1856 met Johannes Hendrikus Hulsmeijers * 8-12-1830 op het erf Roepe in Breklenkamp. Vanaf dat jaar verandert de naam in Koetschersplaatsje. Voor nakomelingen zie website Lattrop.info/heemkunde/familiegeschiedenis/Jan Hendrik Hulsmeijers.
5 Jan Berend Busscher, *28-5-1836 en ?23-7-1903 in Breklenkamp 40 (Dekkersplaatsje), oud 67 jaar ongehuwd.
6 Gerardus Busscher *1838, zie hierna.
7 Susanna Busscher, *4-4-1841, ?31-7-1878 ongehuwd, in Beuningen 21 (erf Beertke ad Holsterheurneweg), dienstmeid, waar haar jongere zuster getrouwd is.
8 Anna Maria Busscher *20-11-1843. Zij trouwt in 1874 met Johannes Harberink *19-2-1833 op het erf Beertke aan de tegenwoordige Holsterheurneweg in Beuningen. Johannes overlijdt hier op 12-11-1908 en Anna Maria een week later op 19-11-1908.
Moeder Susanna overlijdt hier in 1848 oud 48 jaar en vader Gerrit Jan in 1858 oud 61 jaar.

 

Gerardus Busscher x 1872 Anna Maria Mecklenfeld…

Gerardus Busscher is geb. op 18 november 1838, trouwt in 1872 in Ambt Hardenberg met Anna Maria Mecklenfeld geb. 4 januari 1848 in Slagharen, dochter van Johann Heinrick Mecklenfeld *1822 in Rieste-Hannover en Catharina Maria Elisabeth Staarman *1822 in Alfhausen (Bersenbruck-Hanover). De Commissaris des Konings in de Provincie Overijssel verklaart als volgt: “dat hij voor de Nationale Militie in het inschrijvingsregister van de Gemeente Denekamp is ingeschreven, voor de ligting 1857, bij loting is hem ten deel gevallen No. 61. En dat hij vervolgens is vrijgesteld door den militieraad uit hoofde van het overlijden eens broeders in diensttijd”. Hier wordt zijn oudste broer Hendrikus Busscher bedoeld, zie nr. 1 hierboven.
Zij komen te wonen op een boerderij in Slagharen, nu plaatselijk bekend Witmanweg 26. Anna Maria overlijdt kinderloos een jaar later, op 13 mei 1873. 8 Jaar later, op 25 april 1881, hertrouwt Gerardus in Losser met Johanna Wijferink geb. 21 november 1851 in Beuningen wijk D42 (Grote Hulst of Holsman). Zij is een dochter van Gerrit Jan Wijferink (1819-1877) en Maria Grote Hulst (1830-1894). Gerardus Busscher overlijdt op 23-04-1916 en Johanna Wijferink in 1919.
Uit dit 2e huwelijk van Gerardus en Johanna worden 5 kinderen geboren:
1 Anna Maria (Marie) Busscher geb. 10 oktober 1882. Op 21 mei 1906 komt zij vanuit Slagharen als dienstmeid bij de familie Scholte Lubberink-Klaas (Veldboer) in Lattrop.
Op 29 december 1909 vertrekt zij naar Losser om daar in dienstbetrekking te gaan. Zij blijft op de ouderlijke boerderij wonen en trouwt in 1913 met Johannes Hegeman geb. 26 april 1871, eveneens aan de Witmanweg. Marie overlijdt hier op 14-1957 en Johannes op 05-01-1952.
Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1 Johannes Gerardus Hegeman *18-01-1916, trouwt in 1953 in Coevorden met Johanna Hendrika Soppe geb. 10-09-1920 in Steenwijkersmoer. 2 Gerardus Johannes geb. 03-04-1918, hij trouwt in 1949 met Marietje Nn. 3 Everhardus Martinus geb. 11-11-1919, hij trouwt in 1949 in Zeddam met Nn. 4 Anna Maria geb. 05-03-1921, zij trouwt in 1953 in de rk kerk ‘Alphonsus de Liguori’ in Slagharen met Bernardus Kleinherenbrink geb. 26-04-1922.
2 Gerhardus Johannes Busscher *1884, zie hierna.Johannes Hegeman en Anna Maria Busscher Slagharen
3 Maria Aleida (Leida) Busscher geb. 23-01-1887, trouwt 26 mei 1916 met Albertus Wilhelmus De Gooijer, geb. 07-02-1879 in Naarden. Hij is een zoon van Cornelis De Gooijer en Wilhelmina Dorrestein. Leida overlijdt in Slagharen op 26-03-1946 en Bertus op 29-03-1858.
Uit dit huwelijk 8 kinderen: Annie, Marie, Corrie, Gerrit, Aida, Betsie, Cornelis en Mina De Gooijer, allen geboren in Slagharen.
4 Maria Catharina (Katrien) Busscher geb. 11-11-1889. Zij trouwt op 08-05-1935 met Cornelis Hilhorst, geb. 23-05-1891 in Eemnes, zoon van Gijsbert Hilhorst en Aaltje Stalenhoef.
Katrien overlijdt kort naar huwelijk, op 31-07-1935, in het St. Jansziekenhuis in Laren NH..
Cornelis hertrouwt op 20-02-1941 in Naarden met Gerarda (Gerritje) van den Bosch, geb. 10-12-1916 in Naarden. Cornelis overlijdt op 19-04-1961 in het St Jansziekenhuis en Gerarda op 16-12-2001. Uit dit huwelijk (voor zover bekend) 3 kinderen:
1 Aleida GA (Leida) Hilhorst geb.11-01-1942, zij trouwt met HWM de Jong. 
2 Johannes Giesbert Cornelis (Jan) Hilhorst geb. 12-02-1943, hij trouwt op 01-05-1970 met Cornelia Johanna Verdam geb. 24-01-1949 in Haarzuilens. Kinderen: Clasina Gerarda, Cornelis Johannes, Johanna Cornelia Maria en Gerardus Johannes Hilhorst.
3 G Hilhorst geb. 10-06-1946.
5 Hendrik Hendrikus Busscher geb. 17-07-1893, hij is verloofd met Kaatje Prins uit Erica (Dr). Johannes Hegeman: “Met financiële hulp van zijn ouders kocht hij een boerderij in Erica. Enkele dagen voor de ondertrouw werd hij ziek. Hij kreeg longontsteking en overleed enkele dagen later. Hij werd begraven op de geplande huwelijksdag. De boerderij werd verkocht en de opbrengst ging naar zijn ouders”. Het is niet bekend hoe het verder met Kaatje Prins is gegaan.
Gerardus Busscher overlijdt in 1916 oud 77 jaar en Johanna Wijfferink in 1919 oud 68 jaar.

 

Gerhardus Johannes Busscher x 1925 Elisabeth Adriana Heitbrink…

Gerhardus Johannes Busscher en Elisabeth Adriana Heitbrink SlagharenGerhardus Johannes (Jans) Busscher, zie 2 hierboven is geb. 1 augustus 1884. Hij is de erfopvolger op de boerderij aan de Witmanweg 26 en trouwt op 14 januari 1925 met Elisabeth Adriana (Beth) Heitbrink, geboren op 27 juni 1894 in Slagharen. Jans overlijdt hier op 10 maart 1966 oud 81 jaar en Beth op 6 januari 1959 oud 64 jaar. Kinderen uit dit huwelijk:
1 Johanna Maria (Anna) Busscher, geb. 24 februari 1926 ovl 20 juli 2011. Zij trouwt met Wilhelmus Hermanus Walter (Willem) Kosse geb. 17 september 1922 in Avereest. Uit dit huwelijk 7 kinderen: Betsie, Herm Hendrik, Marietje, Johan, Annie, Wim en Nardie.
2 Maria Bernarda Fransisca (Marie) Busscher, geb. 15 januari 1928 en ovl. 18 febr. 2018. Zij trouwt op 25 mei 1955 met Johannes Theodorus (Johan) van der Felz, geb. 17 mei 1915 in Slagharen Witmanweg 38. Johan overlijdt op 17 mei 1993 in het Clara Feyoena Heem in Hardenberg.
Uit dit huwelijk: 1 Anna Geertruida Elisabeth (Truus), geb. 15 juli 1956. Zij trouwt in 1975 met Egbert Pat. 2 Johannes Gerardus (Jan), geb. 1 oktober 1956, Hij trouwt in 1982 met Joke groot Koerkamp. 3 Johanna Theodora (Joke), geb. 6 juli 1960, zij trouwt in 1991 met Evert Kin. 4 Bernarda Elisabeth (Nardie), geb. 22 juli 1970. Zij trouwt in 1995 met HJ van Middendorp.
3 Gerarda HE (Gradi) Busscher, geb. 11 juli 1929 en ovl. 15 april 2008. Zij trouwt in 1953 met EDH Hoekman.Boerderij Busscher in Slagharen
Beth Heitbrink overlijdt in 1959 oud 64 jaar en Jans Busscher in 1966 oud 81 jaar.
Lambertus Busscher *1691 was in 1727 de 1e Busscher in Breklenkamp.
Zijn achterkleinzoon Gerardus Busscher 1838-1916 is hier in 1872 het laatste familielid met deze naam. Gedurende 145 jaar (1727-1872) woonde de familie er. Eerst op het Olde Mollendick, dan op het olde Lutke Veltman dat later Koetschersplaatsje genoemd wordt.
Dit plaatsje heeft gelegen schuin tegenover Roepen-Hannes, aan de Daallegtkamp en bij de Koetschers-mös.
Gerardus Busscher trouwt in 1872 naar Slagharen. Zijn 3 kleindochters zijn de laatsten met deze familienaam.

Wilhelm Kosse en Anna Busscher SlagharenJohan van der  Felz en Marie Busscher Slagharen

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  boven:
Willem Kosse en Anna Busscher 1926-2011
Foto rechts:
Johan van der  Felz en Marie Busscher 1928-2018
Van Gradi Hoekman-Busscher is geen foto beschikbaar.

 

Bewonersschema Busscher Breklenkamp-Slagharen

Lambert Busscher *1691 x 1727 wed. Christina Engbers *1693 (woont oude Mullendick)
Aelbertus *1728 (naar Vleerbos in Mander)
Henricus
Gesina *1735
                Henricus Busscher *1730 x 1760 Gesina Schallinck *1735
                Albertus *1761 (woont olde Lutke Veltman)
                Hermanus
                Stephanus *1767
                               Hermanus Busscher 1764-1834 x 1793 Janna Lögten 1768-1826
                               (woont olde Lutke Veltman)
                               Gesina *1794-1835 (naar Boerschap Denekamp)
                               Gerardus Johannes Busscher 1796 x 1826
                                               Susanna Adelheid Buxen 1800-1848 (woont olde Lutke Veltman)
                                               Hendrikus 1827-1849
                                               Johannes Bernardus 1829-1833
                                               Johanna 1831-1833
                                               Johanna 1834-1864 (Koetschersplaatsje)
                                               Jan Berend 1836-1903 (naar Dekkersplaatsje)
                                               Gerardus
                                               Susanna 1841-1878 (naar Beertke in Beuningen)
                                               Anna Maria 1843-1908 (naar Beertke in Beuningen)
                                               Gerardus Busscher 1838-1916 x 1e 1872 Anna Maria Mecklenfeld

                                              1848-1873 x 2e 1881 Johanna Wijfferink 1851-1919 (woont 1872
                                               in Slagharen)
                                                               Anna Maria 1882-1957
                                                               Gerhardus Johannes
                                                               Maria Aleida 1887-1946
                                                               Maria Catharina 1889-1935 (naar Eemnes)
                                                               Hendrik Hendrikus 1893-1926
                                                                               Gerhardus Johannes Busscher 1884-1966 x

                                                                               1925 Elisabeth Adriana Heitbrink 1894-1959
                                                                               (woont in Slagharen)
                                                                               Johanna Maria 1926-2011
                                                                               Maria Bernarda Fransisca 1928-2018
                                                                               Gerharda H E 1929-2008

Update 26-02-2018