Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Bernard Roelink en Maria Frons

Bernard Roelink (Vootsmid) en Maria Frons Lattrop Foto 1952
 
 

Bernard Roelink (Vootsmid) en Maria Frons Lattrop Foto 1952

Maria (Meike) Frons is *1869 in Nutter. Voor haar huwelijk is zij dienstmeid bij Harm Hendrik Hulsbeek op het ‘GetJan Jannes' (Frenske) L14 aan de huidige Esweg en bij de familie Scholte Lubberink (Lubbink-Benneadke) aan de Horstweg L39. Zij trouwt in 1901 met Johannes Hendrikus Haamberg *1865 op het Rothuis. Johannes overlijdt daar in 1914 oud 49 jaar. Hun huwelijk blijft kinderloos.
Daarna hertrouwt Meike in 1915 met Albertus Bernardus (Bernard) Roelink *1892 op ‘Voot-smid' L78. Ook dit huwelijk blijft kinderloos. Hendrik Roelink, broer van Bernard, trouwt in 1930 met Sina Loman van ‘de Veldschoelt' in Tilligte en wordt landbouwer op een pachtboerderijtje in Nutter. De pachtheer wil na verloop van tijd het boerderijtje terug en Hendrik en Sina moeten er af. Met de op handen zijnde ruilverkaveling van de jaren '50, wordt besloten het Rothuis in tweeën te delen. Hendrik en Sina komen op het Rothuis en Bernard en Meike verhuizen naar een nieuwe boerderij ‘achter de Geele Beek'. Nicht Annie van Jan Roelink en Meike Beijerink van ‘Voot-smid' trouwt in 1952 met Bernard Groeneveld van BennaadszienHannes en Trui en trekken in bij Bernard en Meike. Meike overlijdt daar in 1959, oud 89 jaar en Rottel-Bennad in 1987, oud 94 jaar.